Email: info@praktijksolleveld.nl | tel: +31 (0)35 6015369

Tarieven

Praktijk Solleveld » Tarieven

Tarieven per 1 januari 2016

Fysiotherapie
Fysiotherapeutische onderzoeken en behandelingen worden volgens de geldende tarieven in rekening gebracht. Houdt u er wel rekening mee dat een onderscheid wordt gemaakt in chronische en niet-chronische aandoeningen. Bij een chronische aandoening (lijst Borst) worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering, daarna vindt vergoeding plaats uit het basispakket. Heeft u geen aanvullende verzekering afgesloten dan dient u zelf deze eerste 20 behandelingen te betalen. Het aantal vergoedingen van kosten bij een niet-chronische aandoening is afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden. Indien bij kaakfysiotherapie een mondtrainer is geïndiceerd, is het niet zeker of deze nog wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor kaakorthopedische onderzoeken en behandelingen kunnen andere tarieven gelden die – afhankelijk van de door u afgesloten verzekering – geheel of gedeeltelijk of niet worden vergoed.

Eerste consult (niet zijnde fysiotherapie)
Het tarief voor een eerste consult is vastgesteld op  €195.–  per consult en bestaat uit uitgebreide intake, aanvullend klinisch onderzoek, aanvraag OPG en/of het opvragen van tandheelkundige en/of medische gegevens bij derden, het maken van een bevindingenverslag met een daarop afgestemd therapeutisch stappenplan. Het verslag inclusief therapievoorstel en bijlagen met verklarende woordenlijst, worden u per gewone post toegestuurd. Veelal worden deze onderzoeken en consulten – afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering – geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Vervolgconsult
Indien u de uitkomsten van het eerste consult wilt bespreken dan zal daar een uur voor worden vrijgemaakt. De kosten voor dit vervolgconsult bedragen € 99.—. Afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering worden de kosten voor deze consulten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Nazorg operatieve ingrepen
De kosten voor nazorgbehandelingen zijn € 75.–. Deze zorg is inclusief alle benodigde (disposable) materialen, laserbehandeling en neuraaltherapie. Veelal worden deze onderzoeken en consulten – afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering – geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Natuurgeneeskundige consulten
Natuurgeneeskundige consulten (waaronder klassieke acupunctuur, neuraaltherapie en orthodontische osteopathie) zijn niet onderverdeeld in consulten en behandelingen. De tarieven zijn gebaseerd op een vaste tariefstandaard. De kosten voor het eerste consult inclusief anamnese, klinisch onderzoek, opstellen behandelplan, etc.  zijn vastgesteld op € 195.— . Het tarief voor natuurgeneeskundige behandelingen zoals acupunctuur, segmenttherapie, Baunscheidt-therapie, etc. zijn € 90.—  inclusief alle benodigde materialen. In de regel worden deze kosten – afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering – geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

TOPAS test
De kosten voor de TOPAS test zijn € 99.– Inclusief BTW en benodigd  laboratoriummateriaal. Let u goed op de uitvoeringsvoorwaarden die worden gesteld voordat u de test ondergaat. Deze zijn terug te vinden op onze website onder TOPAS test.

Emailconsult
Voor bestaande patiënten met vragen die het therapievoorstel aangaan en door ons kort te beantwoorden zijn, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor overige en uitgebreide emailconsulten bedragen de kosten €17.50  per consult.

Declaratiemoment
Aan het eind van elke maand wordt een gespecificeerde declaratie van de dan afgelopen periode opgemaakt welke u per email wordt toegestuurd.

Betalingsverantwoordelijkheid
U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze declaraties, hetgeen betekent dat u zelf het aan ons verschuldigde bedrag dient over te maken binnen de door ons gestelde betalingstermijn. Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.